This Week Ladies


Selena

Born: SINGAPORE

Age: 23

Height: 159cm

Cup: B

Jade

Born: SINGAPORE

Age: 23

Height: 150cm

Cup: B

Lucky

Born: KOREA

Age: 21

Height: 159cm

Cup: B

Sukula

Born: JAPAN

Age: 23

Height: 155cm

Cup: B

Work from today---sunday

Bella

Born: THAI

Age: 22

Height: 160cm

Cup: b

Jessi

Born: THAI

Age: 23

Height: 162cm

Cup: D

Kiki

Born: TAIWAN

Age: 26

Height: 158cm

Cup: B

Micky

Born: TAIWAN

Age: 23

Height: 158cm

Cup: c

Chico

Born: KOREA

Age: 28

Height: 159cm

Cup: B

Working tomorrow